top of page

Μπόνης Γιάννης

16/4/20

Kαλλιτεχνική διαμονή έρευνας

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο

Το Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο βρίσκεται στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Φιλοξενούσε τους ιππότες που περνούσαν από τη Ρόδο. Το 1912 το Κατάλυμα αγοράστηκε από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Τουρκία Maurice Bompard, ο οποίος το προσέφερε στο γαλλικό κράτος. Σήμερα, στεγάζει το γαλλικό προξενείο.

Η κεραμική είναι παρούσα στη Ρόδο από την Αρχαιότητα. Ωστόσο από το 1929 και έπειτα, η δραστηριότητα άνθισε με τις παραγωγές του ICARO (Industrie Ceramiche Artistiche Rodio – Orientali) η οποία αναβιώνει τη βιομηχανία με λεπτά και ποιοτικά κεραμικά είδη. Αυτό το μοντέλο προέρχεται από μια παράδοση της Faïenza και διαδίδεται στο νησί ενώ είναι υπό ιταλική κατοχή (εμπνέεται από την Ιζνίκ γνωστή ως πλάκες της Λίνδου). Η κεραμική αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχημάτισε στο νησί μια κοινότητα κεραμοποιών, εργατών, εμπειρογνωμόνων και συλλεκτών. Σήμερα η τοπική παραγωγή εξαφανίζεται προς όφελος των αντιγράφων κεραμικών από την Ιζνίκ ή το ICARO. Η παράδοση παραμένει, ωστόσο η ανανέωση των γενεών και η μετάδοση της τεχνογνωσίας απειλούνται.

Το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει τη διασταύρωση της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς και των σύγχρονων προκλήσεων της κεραμικής τέχνης. Το κατάλυμα επιθυμεί να προσφέρει στους καλλιτέχνες ένα πεδίο δημιουργίας και πειραματισμού σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και την ανακάλυψη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας.

Οι τρεις επιλεγμένοι καλλιτέχνες σε αυτή την δίμηνη καλλιτεχνική διαμονή καλούνται να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς κύκλους του νησιού καθώς και με τους ντόπιους τεχνίτες.

Η επεξεργασία κεραμικών έργων των επιλεγμένων καλλιτεχνών θα συμπληρωθεί με την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών από έναν δάσκαλο και καλλιτέχνη και μέσω συναντήσεων με ντόπιους τεχνίτες.

Η διαμονή αυτή στοχεύει επίσης στη δημιουργία δεσμών με καλλιτέχνες από τη Ρόδο. Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα επωφεληθούν από ένα καλλιτεχνικό δίκτυο.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποστηρίζεται από το πρόγραμμα "La Fabrique de résidences" του Γαλλικού Ινστιτούτου του Παρισιού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνεργάζεται με την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας για την υποδοχή των καλλιτεχνών στο παράρτημα της Ρόδου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την υλικοτεχνική υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου της Ρόδου και την πόλη της Ρόδου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες, καθώς και κατοίκους της Ευρώπης ή της λεκάνης της Μεσογείου που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα καλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική.
Καλλιτέχνες που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν ένα έργο καλλιτεχνικής έρευνας που περιλαμβάνει την κεραμική ως μέσο.

Κριτήρια Επιλογής
Εκτός από την αξιολόγηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του υποψηφίου, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
- Ποιότητα και προοπτικές του έργου
- Προτεινόμενο πρωτόκολλο εργασίας

Διαδικασία και ημερολόγιο επιλογής
Η επιτροπή επιλογής επιλέγει και ορίζει τους καλλιτέχνες. Οι αποφάσεις του είναι τελικές.

Αποτελέσματα
Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά μετά το πέρας της επιτροπής επιλογής. Η ανακοίνωση των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Τέλος της πρόσκλησης συμμετοχής - 14 Μαΐου 2020
Περίοδος επιλογής και ακρόασης - τέλη Μαΐου 2020
Τελική επιλογή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - αρχές Ιουνίου 2020
Όροι επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
- έχουν ήδη εργαστεί με κεραμικά μέσα
- δεσμευτούν σε μια επαγγελματική προσέγγιση·
- μιλούν γαλλικά ή / και αγγλικά·
- δικαιολογούν προηγούμενη εργασία·
- είναι αυτόνομοι στη διαχείριση της διαμονής τους·
- ελευθερωθούν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμονής τους·

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Το κατάλυμα δεν προορίζεται για κεραμουργούς.

Όροι διαμονής

Κοινοί Χώροι
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες εργαστήρια στη Ρόδο:

Έναν χώρο εργασίας και μελέτης στο Κατάλυμα της Γαλλίας
Ένα κατάλογο του εξοπλισμού που είναι διαθέσιμος στον χώρο θα ανακοινωθεί αργότερα.
Συνθήκες διαμονής
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες δωμάτια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών στη Ρόδο. Όποιος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες που επιθυμούν να υποδεχτούν τους αγαπημένους τους πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους εκτός του παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών.

Οικονομική κατάσταση
Μηνιαία έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Συνθήκες μεταφοράς
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος καλύπτει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ 'επιστροφής μέχρι 500 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Διάρκεια διαμονής
2 μήνες - Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020

Υποβολή πρότασης
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία πολιτιστικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση culturel@ifa.gr, υπόψη του Μορφωτικού ακόλουθου.

Σύνταξη του φακέλου αίτησης
- Λεπτομερής περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου (8 σελίδες κατ 'ανώτατο όριο) στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε το αίτημα, η φύση του ερευνητικού έργου, η συσχέτιση με τον τόπο και τη διάρκεια της παραμονής, οι προοπτικές
- Ένα βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του καλλιτέχνη (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)
- Συστατική επιστολή (έως 4) από άτομα με καλή γνώση του έργου του καλλιτέχνη
- Ένας καλλιτεχνικός φάκελος που ενδεχομένως περιλαμβάνει συνδέσμους βίντεο
- Μία υπογεγραμμένη βεβαίωση που πιστοποιεί πως
- Έχετε διαβάσει τους γενικούς όρους
- Ότι είστε ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας των έργων που αναφέρονται στην αίτηση σας
- Ότι θα απαλλαγείτε από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαμονής

Θα ληφθούν υπόψη μόνο πλήρη αρχεία που τηρούν τους απαιτούμενους όρους και την προθεσμία.

Η πρόσκληση συμμετοχής ολοκληρώνεται στις 14 Μαΐου 2020.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Σε αυτή την περιόδο επιδημίας και εγκλεισμού, η δημιουργία δεν σταματά: ας σκεφτούμε τα μελλοντικά έργα και ας τα προετοιμάσουμε μαζί!

https://ifa.gr/el/arts-et-culture/a/8908-appel-a-candidatures-residence-rhodes-el?fbclid=IwAR2panK6t4znUqslboSeUkIgdgZhEdozkcblaScYiX0rDJ_CFI3gnc5696U

bottom of page